OKTOBER 2024

ACTIVITEITEN OKTOBER 2024

  

Ook in de maand oktober zal ons aanbod beperkt worden door de gemeenteraadsverkizeingen en het gebruik van ons lokaal in Werf44.

Maar vanaf november is alles weer business as usual.

Let erop dat de inhoud van de activiteiten nog kan gewijzigd worden, afhankelijk van gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer.


DINSDAG 1 OKTOBER - 14.30u

Klassiek: de 4 symfonieën van Brahms - Jan Van Gassen

De Duitse componist, dirigent, organist en pianist Johannes Brahms werkte hoofdzakelijk in de tweede helft van de 19de eeuw. Ondanks het feit dat Brahms reageerde tegen de “Neue Deutsche Richtung”, was hij zelf wel degelijk een vernieuwer.
Hij voltooide, na 20 jaar eraan gewerkt te hebben, in 1876 zijn eerste symfonie.

Inkom leden: gratis
Inkom niet-leden: 2€ per persoon


DINSDAG 1 OKTOBER- 19.30u

geen activiteit

Vandaag start de 10-daagse van de geestelijke gezondheid.
De gemeente heeft op dit moment een openingsavond georganiseerd met Nigel Williams.

Dit is geen activiteit van Ummagumma.
Ummagumma zal wel de toog uitbaten.
Tickets aan 12€ per persoon moeten besteld worden via het evenementenloket.


DONDERDAG 3 OKTOBER– 14.30u - Grote Zaal Werf44

Verkiezingsdebat met de 4 woordvoerders – Marc Busscher

Begin maart kregen de deelnemende politieke partijen van Schilde/’s-Gravenwezel van de Seniorenraad het “Memorandum 2024” overhandigd. Hierin stonden een aantal verzuchtingen, vragen en pijnpunten waarmee de senioren van 2970 geconfronteerd worden.
De 60+-ers zijn net geen 40% van de kiezers, dus geen groep die je kan verwaarlozen of links laten liggen.
Ummagumma luistert hoe de deelnemers het memorandum hebben opgenomen in hun programma.

Deze activiteit loopt in samenwerking met de Seniorenraad.

Inkom leden: gratis


DONDERDAG 3 OKTOBER- 19.30u

De grote verkilling - Geert Van Istendael

Geert van Istendael vindt dat de sociale zekerheid een toppunt van beschaving is, "dat wij moeten bewaren en verdedigen in ons aller eigen belang".
Sedert de jaren tachtig van vorige eeuw spoelt een alles opslokkende golf van eensgezindheid over het democratische deel van de wereld. Privatisering is goed, besparing op overheidsdiensten is goed, armoede is een kwestie van individuele (on)verantwoordelijkheid, herverdeling van rijkdom is uit den boze. 

Opmerkelijk is dat zowel sociaaldemocratische als christendemocratische partijen, die ooit allebei sociale gerechtigheid en verzorgingsstaat hoog in het vaandel voerden, zich
schijnbaar willoos met die consensus lieten meezuigen. Dat noemt hij de grote
verkilling. 

Hij stelt dat de sociale zekerheid, zoals die vooral na de Bevrijding groeide in heel wat Europese democratieën, een toppunt van beschaving is, een toppunt van beschaving dat wij moeten bewaren en verdedigen in ons aller eigen belang. Het is een gedachte waar de hele bevolking direct, praktisch bij wint, van hoog via midden tot laag, maar vooral
midden en laag. Daarom kan die gedachte ons in staat stellen om de veel gevreesde uitholling van het politieke midden, ten voordele van de extremen, tegen te gaan en terug te dringen. 

De sociale zekerheid behoedde en behoedt nog elke dag tientallen miljoenen burgers voor armoede. Zij moet voor ons allen, rechts, centrum, links, de sociale zekerheid hét strijdpunt zijn.
Samen met klimaat. Want klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn onscheidbaar.

Inkom leden: gratis
Inkom niet-leden: 8€ per persoon


DINSDAG 8  OKTOBER- 14.30u

Zaal niet beschikbaar


DINSDAG 8  OKTOBER- 19.30u

Zaal niet beschikbaar


DONDERDAG 10 OKTOBER– 14.30u

Zaal niet beschikbaar


DONDERDAG 10 OKTOBER- 19.30u

Zaal niet beschikbaar


DINSDAG 15 OKTOBER- 14.30u

Zaal niet beschikbaar


DINSDAG 15 OKTOBER- 19.30u

Zaal niet beschikbaar


DONDERDAG 17 OKTOBER- 14.30u

Zaal niet beschikbaar


DONDERDAG 17 OKTOBER- 19.30u

Zaal niet beschikbaar


DINSDAG 22 OKTOBER- 14.30u

Zaal niet beschikbaar


DINSDAG 22 OKTOBER- 19.30u

Zaal niet beschikbaar


DONDERDAG 24 OKTOBER- 14.30u

Sing-along - Ivo Dangez

xx

Inkom leden: gratis

Inkom niet-leden: 2€ per persoon


DONDERDAG 24 OKTOBER– 19.30u

Koppeling tussen diabetes/obesitas en hartfalen -An Van Laerhoven

Diëtiste An Van Laerhoven komt ons vertellen over de gevaren van slechte voeding en diabetes voor ons hart.
Voor deze (gratis) sessie moet je inschrijven via www.werf44.be.


DINSDAG 29 OKTOBER- 14.30u

Fit voor de winter - Gracia Rodrigues

Volgens de Chinese Geneeswijze is oktober ideaal om je fysiek en mentaal weer in harmonie te brengen klaar voor de winter! En dat gaan we tijdens deze workshop ook doen. Zo geeft Gracia je tips en oefeningen mee om thuis direct toe te passen. Voor alle duidelijkheid geen zweverig gedoe maar een heerlijke energieboost.

Inkom leden: gratis
Inkom niet-leden: 2€ per persoon


DINSDAG 29 OKTOBER- 19.30u

Verkiezingen in de USA - Marion Huybrechts

Op 5 november 2024 zullen verkiezingen worden georganiseerd in de Verenigde Staten voor verschillende overheden. 2024 is een belangrijk verkiezingsjaar in de Verenigde Staten, omdat er onder andere presidentsverkiezingen plaatsvinden. Het zal de eerste presidentsverkiezing zijn die volgt op de volkstelling van 2020 en waarvoor de kiesdistricten hertekend zijn (redistricting). Er worden verder congresverkiezingen georganiseerd voor elke zetel in het Huis van Afgevaardigden en voor 34 van de 100 senatoren. In 11 staten worden gouverneursverkiezingen georganiseerd. Daarnaast wordt er op staats- en lokaal niveau tal van andere ambtsbekleders gekozen.

Inkom leden: gratis
Inkom niet-leden:2€ per persoon


DONDERDAG 31 OKTOBER- 14.30u

Antwerpen - Jef Belmans

Jef Belmans is een van de gidsen van Expeditie De Stad. Op deskundige manier loodst hij je door de chaos en complexiteit van een stad die voortdurend verandert. Hij legt verbanden tussen gebouwen, plekken, wijken en de mensen die er wonen en werken. Problemen negeert hij niet maar hij richt zich vooral op de mogelijkheden, het sociale, de schoonheid, het niet-evidente, de verwondering, het inzicht en begrip.

Expeditie De Stad is ontstaan uit Antwerpen Averechts. Deze organisatie zet zich al meer dan 25 jaar in om de bezoeker het leven in de stad te laten ontdekken. In al zijn facetten, kleuren en geuren. Met verhalen over wonen en werken in de stad. In voeling met de kleine en grote veranderingen die er plaats vinden. Steeds op zoek naar de waarden van stedelijk leven, ook op plaatsen die niet voor de hand liggen.

Inkom leden: gratis

Inkom niet-leden: 2€ per persoon


DONDERDAG 31 OKTOBER– 19.30u

Jukebox Jo -Joris Van Oekelen

xxx

Inkom leden: gratis
Inkom niet-leden: 2€ per persoon